3D OZVĚNY V4

CZ - Jak ale vznikají stereoskopické fotografie?

Prostor opticky vnímáme díky tomu, že se na předmět díváme z různých stran. Na tento fakt přišel již řecký matematik Euclides 300 let před naším letopočtem. Leonardo da Vinci pak provedl první pokusy, jak zachytit 3D obraz za pomocí kamery obscury. Pár let po vynálezu fotografie byla vynalezena i stereoskopie. Princip je jednoduchý. Většina živočichů má dvě oči, tak proč nenasnímat motiv současně dvěma objektivy posunutými kousek od sebe podobně, jak máme posunuté naše oči. Pomocí vhodného zařízení je pak zajištěno, že pravé oko kouká na pravý obraz a levé na levý.

Nikdo z vynálezců si nedovolil nazývat stereoskopii zachycením 3D prostoru. To je chyba a nevzdělanost až posledních desetiletí. Stereoskopie třetí dimenzi opravdu neumožňuje, nelze se totiž podívat na naexponovaný předmět zezadu.

STAHUJ - DOWNLOADS 

US Route 66.mov (608,4 MB)

audy.speleo.cz/foto/3D_TV.html

 

3D film lze prohlédnout nejlépe na 3D televizi.

Soubor stáhněte na externí disk nebo USB flash klíčenku.

Připojte disk k 3D TV a spusťe film.

Pokud se televize automaticky nepřepne, zmáčkněte tlačítko 3D na dálkovém ovladači a nastavte typ zobrazení (zdeformované dva obrazy vedle sebe).

Alternativní možností je připojení počítače k televizi přes kabel HDMI.

Film můžete také sledovat s pomocí VR brýlí.

 

Pokud nevlastníte ani 3D televizi, ani VR brýle. Je možné využít některou z volně stažitelných aplikací a přepnout na zobrazení anaglyf ( nejčastěji červeno modré brýle).

Toto řešení však neposkytuje příliš dobrý vizuální požitek.

Další alternativou je využití jednoduchého stereoskopu Cartboard a mobilního telefonu. Doporučujeme menším displej, avšak s vyšším rozlišením.

 

Doporučené aplikace pro platformy Mac i Win:

Bino: https://bino3d.org sView: https://www.sview.ru

 

 

PL - Ale jak powstają zdjęcia stereoskopowe?

 

Przestrzeń postrzegamy optycznie dzięki temu, że patrzymy na obiekt pod różnymi kątami. Fakt ten odkrył grecki matematyk Euklides 300 lat pne. Leonardo da Vinci podjął wówczas pierwsze próby uchwycenia obrazu 3D za pomocą kamery zaciemniającej. Kilka lat po wynalezieniu fotografii wynaleziono stereoskopię. Zasada jest prosta. Większość zwierząt ma dwoje oczu, więc dlaczego nie uchwycić motywu z dwoma soczewkami odsuniętymi na niewielką odległość, tak jak my poruszamy oczami. Za pomocą odpowiedniego urządzenia upewnia się, że prawe oko patrzy na prawy obraz, a lewe oko na lewe.

Żaden z wynalazców nie odważył się nazwać stereoskopii uchwyceniem przestrzeni 3D. To błąd i ignorancja ostatnich dziesięcioleci. Stereoskopia tak naprawdę nie dopuszcza trzeciego wymiaru, ponieważ nie można spojrzeć na eksponowany obiekt od tyłu. 

Film 3D najlepiej oglądać na telewizorze 3D.Pobierz plik na dysk zewnętrzny lub dysk flash USB. Podłącz płytę do telewizora 3D i rozpocznij film. Jeśli telewizor nie przełącza się automatycznie, naciśnij przycisk 3D na pilocie i ustaw typ wyświetlania (dwa obrazy zniekształcone obok siebie). Alternatywą jest podłączenie komputera do telewizora za pomocą kabla HDMI.Film można również obejrzeć za pomocą okularów VR. Jeśli nie masz okularów 3D TV lub VR. Możliwe jest skorzystanie z jednej z bezpłatnych aplikacji do pobrania i przełączenie na widok anaglifowy (zwykle czerwono-niebieskie okulary). Rozwiązanie to nie zapewnia jednak bardzo dobrej przyjemności wizualnej.

Inną alternatywą jest użycie prostego stereoskopu Cartboard i telefonu komórkowego. Zalecamy mniejszy wyświetlacz, ale o wyższej rozdzielczości.

Zalecane aplikacje na platformy Mac i Win: https://bino3d.org sView: https://www.sview.ru

 

HU - De hogyan készülnek a sztereoszkópikus fotók?

Optikailag érzékeljük a teret, mivel különböző szögekből nézzük a tárgyat. Ezt a tényt Euklidesz görög matematikus fedezte fel ie 300 évvel. Leonardo da Vinci ekkor tette meg az első kísérleteket, hogy 3D-s képet készítsen egy elhomályosító kamera segítségével. Néhány évvel a fényképezés feltalálása után feltalálták a sztereoszkópiát. Az elv egyszerű. A legtöbb állatnak két szeme van, ezért miért ne rögzíthetnénk egy motívumot két egymástól kis távolságra elhelyezett lencsével, ahogyan mi is mozgatjuk a szemünket. Megfelelő eszközzel ezután biztosítható, hogy a jobb szem a jobb, a bal szem pedig a bal oldalt nézze.

Egyik feltaláló sem merte a sztereoszkópiát a 3D tér megörökítésének nevezni. Ez az elmúlt évtizedek hibája és tudatlansága. A sztereoszkópia valóban nem engedi a harmadik dimenziót, mert hátulról nem lehet ránézni a kitett tárgyra.

A 3D-s filmet a legjobb 3D-s tévén nézni.

Töltse le a fájlt egy külső meghajtóra vagy USB flash meghajtóra.

Csatlakoztassa a lemezt a 3D TV-hez, és indítsa el a filmet.

Ha a TV nem kapcsol át automatikusan, nyomja meg a 3D gombot a távirányítón, és állítsa be a megjelenítési típust (két kép egymás mellett torzítva).

Egy másik lehetőség, ha a számítógépet HDMI-kábellel csatlakoztatja a TV-hez.

A filmet VR-szemüveg segítségével is megnézheted.

Ha nincs 3D TV-je vagy VR-szemüvege. Lehetőség van az egyik ingyenesen letölthető alkalmazás használatával átváltani az anaglif nézetre (általában piros-kék szemüveg).

Ez a megoldás azonban nem nyújt túl jó vizuális élményt.

Egy másik alternatíva egy egyszerű Cartboard sztereoszkóp és egy mobiltelefon használata. Kisebb, de nagyobb felbontású kijelzőt ajánlunk.

Javasolt alkalmazások Mac és Win platformokhoz: https://bino3d.org sView: https://www.sview.ru