majáky v bretani - YVES  GÚÉVELLOU

 

Historie  a vývoj majáků od jejich vzniku až do současnosti. Proč existují, v čem je jejich užitečnost až nezbytnost, jak fungují a jakou roli hrají v životě lidí, kteří jsou spjati s mořem.

 L'histoire des phares de l'origine aux temps modernes. Pourquoi ils existent, quelle est leur utilité,
 comment ils fonctionnent et quel rôle jouent-ils  dans la vie du peuple de la mer.