Havaj trochu jinak - Sirma Wilamová

ZPĚT NA PROGRAM

Kosmopolitní Havaj -  celý svět na jednom místě. Pestrobarevná směsice převážně asijsko- tichomořských kultur, tradic a duchovních cest, doplněných mnoha dalšími, které na ostrovech žijí a mísí se s turisty ze všech koutů světa, vyrážejícími zažít chuť tropického ráje. Obrovská míra nejen pouhé tolerance, ale mírumilovného a vzájemně se obohacujícího soužití různorodých etnik a jejich často velmi rozdílných hodnot, nelehké postavení Havajanů, jejichž domovem ostrovy jsou, snažících se po dlouhou dobu navzdory všepronikajícímu americkému vlivu po převratu uchovat vlastní identitu, kulturu, jazyk i duchovní tradice. Dechberoucí krása přírody, která inspiruje nejen umělce,  družnost a pospolitost v duchu 'ohana' a způsob života tak jiný, než jak je zvykem v samotném srdci Evropy.

Sirma Wilamová léta působila na Katedře anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity, kde přednášela lingvistické disciplíny. Po ukončení doktorského studia získala Fulbright-Masarykovo stipendium a odjela na výzkumný pobyt až na druhý konec zeměkoule. Různorodá mozaika kultur, náboženství, barev, vůní a krás Havaje jejímu zvídavému a kosmopolitnímu duchu učarovala natolik, že se ho – stejně jako později Indonésii - rozhodla průběhu několika následujících let poznat více a tak trochu jinak.


Jedinečný a nezapomenutelný duch ostrovů - rozesetých jako bílé perly v nejmodřejší modři Pacifiku - každý jiný svou atmosférou, ale společně prodchnuty duchem Aloha, úctou a respektem k jinakosti, kterou ostrovy jen hýří. Úsměvy, vlídnost a přátelskost i ke zcela nově příchozím, stejně jako láska k planetě jako Matce Zemi a láskyplná sounáležitost se všemi a vším okolo, které jsou tolik charakteristickým rysem tradičního havajskéhopřístupu k životu, jednou provždy změnil její pohled na život, svět i sebe samu.

ZPĚT NA PROGRAM