zpět na program

KYRGYZSTÁN VE STEREOFOTOGRAFII - MATĚJ BOHÁČ

Pásmo stereofotografií z putování po zemi pastevců, koní, nekonečných hor, hustých lesů i vyprahlých stepí. Navštívíme náhorní jezera a větry ošlehané pastviny, po zvířecích stezkách pronikneme do opuštěných údolí Nebeských Hor - Ťan Šan.

Přespíme s kočovníky v jurtě, rybáři u horského jezera nám půjčí koně a samozřejmě ochutnáme kumys - osvěžující nápoj z kyselého kobylího mléka.

 

Kolik očí, tolik objektivů

(lidové přísloví)

Belplasca

Stereofotografie (též méně přesně "3D fotografie") existuje coby svébytná fotografická disciplína od první poloviny devatenáctého století. Já jsem tuto techniku začal objevovat na sklonku století dvacátého, přitahován její tajuplností a romantickým polozapomenutím.

Nejsou zde k dispozici žádná kvalitní konzumní řešení - ovládnutí stereofotografie vyžaduje i v digitální éře konstruktérské nadšení, invenci a ruční výrobu potřebných zařízení. Právě tím je z mého pohledu tento obor vzrušující. 

Prostorové fotografie ze svých cest příležitostně promítám na cestovatelských akcích, v kavárnách, čajovnách a v jiných spřízněných institucích. Věřím, že výklad doplněný plastickým obrazem zanechá v divácích vpravdě hlubší dojem.

doprava plátna cyklo

Pokud to je možné, snažím se na promítání i s kompletní projekční aparaturou dorazit veřejnou dopravou nebo vlastními silami - těší mě, když nemusím podporovat již tak přebujelý automobilismus, a navíc je to dobrý trénink do hor:-) Jako drobný osobní příspěvek k diskusi o potenciálu cyklistické dopravy přikládám fotku přepravy promítací techniky vč. velkého plátna (celkem >65 kg) po Praze.