JAK CESTOVAT BEZ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ - Rastislav Maďar

Workshop má za cíl prezentovat na konkrétních příkladech a v živé interakci s přítomnými diváky praktické principy zdravotní přípravy různých skupin cestovatelů před odjezdem do více či méně vzdálené ciziny, které se zdaleka netýkají jen preventivní vakcinace.

Zdravotní problémy na cestách mohou nejen zkazit vzácné okamžiky a způsobit finanční ztráty, ale taky zapříčinit dlouhotrvající problémy vyžadující léčbu ještě i po návratu domů.

Dopad zdravotních nástrah v zahraničí lze eliminovat, vyžaduje to však informovanost a disciplinovanost cestovatele i adekvátní přípravu před cestou, která by měla být individuální na míru každému zvlášť.

 

Docent MUDr. Rastislav Maďar  Ph.D.

se od roku 1997 specializuje v oboru epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, nemocniční nákazy, cestovní a tropická medicína.Jako lékař absolvoval více než 15 zahraničních humanitárních misí v rozvojových zemích, včetně oblastí zasažených tsunami. Je vedoucím projektů humanitární a rozvojové pomoci v Asii, Africe a Latinské Americe. Je aktivním cestovatelem, navštívil více než 90 zemí na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy.

Je autorem více než 450 vědeckých a odborných publikací, včetně vysokoškolských učebnic a skript. Jeho práce byly citovány ve více než 400 publikacích. Od roku 2004 vede neziskovou mezinárodní humanitární organizaci International Humanity (www.InternationalHumanity.cz). Od roku 2008 je vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny na poliklinice v Ostravě-Hrabůvce. Od roku 2009 působí jako šéflékař a odborný garant největší sítě Center očkování a cestovní medicíny na území České republiky (www.ockovacicentrum.cz).