zpět na program

Robert Šebek - Finsko

Hei hei či hyvä päivä v zemi sobů i rosomáků, kde letní půlnoční slunce láká k nekonečným toulkám hlubokými divokými lesy, nebo projíždce po nádherných řekách či jezerech.

Kde jaro s podzimem mají své krátké a  úžasné kouzlo a psí spřežení či skútr patří k nutné zimní výbavě.

Laponsko se nachází v nejsevernějším území Evropy, v oblastech Skandinávie (Norsko, Švédsko a Finsko) a ruského poloostrova Kola. Je to rozlehlá oblast, jež nebere ohled na území a hranice států. Celková rozloha je 390 000 km2. Jen pro porovnání, celková rozloha Laponska je přibližně 5x větší než Česká republika.

Švédské a finské Laponsko mají celkovou populaci 278 350 obyvatel na rozloze 298 686 km². Největšími městy jsou Rovaniemi a Kiruna.

Původ názvu Laponsko lze najít ve švédském názvu Lappmarken („země Sámů“), kterým byla označována severní území obývaná kmeny Sámů. Z nich se vyvinula provincie Laponsko, která byla roku 1809 rozdělena do dvou částí, z nichž jedna spadala pod Švédsko a druhá pod ruské Finské velkoknížectví.

Převážná část Laponska leží na severu za polárním kruhem. Západní část je hornatá, zvyšující se směrem k norské hranici. Nejvyšší horou je švédská Kebnekaise (2 106 m). Na švédské straně směrem od hranice se nacházejí mohutné řeky tekoucí od severozápadu na jihovýchod. Na severovýchodě má terén podobu nízké plošiny se spoustou močálů a jezer, z nichž je největší jezero Inari ve finském Laponsku.
Podnebí je subarktické s řídkou vegetací, s výjimkou hustě zalesněné jižní části. Na sever od polárního kruhu panuje během zimní sezony polární noc a během letní sezony naopak polární den, během kterého se vyskytuje jev zvaný půlnoční slunce. Sámové tradičně rozdělují rok na osm ročních období, namísto čtyř. ( wikipedie).