FJORDY JIHOVÝCHODNÍ ALJAŠKY - Miroslav Podhorský

Miroslav Podhorský se narodil v Havlíčkově Brodě a odešel v roce 1969 po absolvování strojní fakulty ČVUT v Praze do ciziny. Po dokončení doktorské práce na universitě v Bochumi pracoval přechodnou dobu na universitě v americkém Lexingtonu. Nazpět v Evropě, věnoval se vývoji různých systémů pro veškeré druhy moderních elektráren.

Pravidelně navštěvuje Aljašku a Kanadu. Podnikl již více než sedmatřicet expedicí do různých severních oblastí amerického kontinentu. Cestuje po řekách, jezerech či po moři a to zásadně jen s pomocí vlastní síly. Na moře se vydává v kajaku, po řekách obvykle v trekking kánoji. Časté pobyty v „kraji na východ od Slunce“ v něm vzbudily zájem o minulost a  historii této překrásné země, jejíž kolonizace začala před necelými dvěmi sty padesáti lety. Objev pobřeží dnešní Aljašky Vitusem Beringem a Alexejem Čirikovem vysvětlil jeden z posledních geografických záhad naší planety. Předcházela mu doba, ve které byla za nám dnes nepředstavitelné námahy a úsilí kolonizována Sibiř, dnes synonymum pro nekonečné území a bohatství Ruska. Rusko se své americké kolonie v roce 1867 dobrovolně vzdalo. Tímto datem krátká, ale na události bohatá, historie Ruské Ameriky končí.  

V nakladatelství Akcent vydal o Aljašce a Yukonu již celkem šest knížek. Na podzim roku 2002 mu vyšla knížka „Směr Aljaška“, ve které popisuje jeho tříměsíční cestu kánojí po řekách Mackenzie, Bell a Porcupine a jeho první setkání s Aljaškou. Jeho druhá knížka má název „Aljašskou divočinou“ a vyšla v roce 2003. Vedle stručných dějin Ruské Ameriky a Aljašky v ní popisuje devět několikatýdenních cest do různých oblastí Aljašky. Třetí kniha z roku 2007 „Ledová perla Aljašky – Glacier Bay“ přibližuje čtenáři mladičký fjord v jihovýchodní části Aljašky. Čtvrtá knížka z roku 2010 se jmenuje „Aljašskou a kanadskou divočinou“ a je v ní popsáno dalších šest expedic, které na americkém severu podniknul. V jeho knížce z roku 2014 s názvem „Aljaška-Yukon, ráj to na pohled“ popisuje mimo sjetí několika řek též přechod přes legendární Chilkoot Pass a fantastickou přírodu v údolí řek Tatshenshini a Alseku.

V poslední knížce z roku 2016 s názvem Yukon-Aljaška věnoval jednu kapitolu historii prvních aljašských a yukonských bušpilotů, těm pravým hrdinům moderního amerického Severu. V roce 2012 mu vyšla v nakladatelství Akcent též knížka o jeho tříměsíční cestě po Patagonii s názvem „Patagonie – sen a skutečnost“.

S autorem se kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv může spojit prostřednictvím:podhorsky@web.de